Música pels Ulls: Temps de Grans Estadis

Els vuitanta van ser també la dècada definitiva de l’eclosió del gran negoci de la música. Va ser l’època de l’adveniment triomfal de la radiofórmula i de les primeres passes de la telefórmula (MTV) amb la implantació del videoclip com a nou argument persuasiu per a la indústria. El rock omplia estadis, la magnitud del fet musical era cada vegada més gran. Les grans estrelles s’envoltaven de grans muntatges de llum i de color on els audiovisuals es van incorporar. La fotografia avançava tècnicament, les tecnologies aportaven canvis importants per al futur imminent.

Francesc Fàbregas

Factoria fàbregas

Instagram

Oh la là!